Toplumda Plastik ve Estetik Cerrahi Algısı

Toplumda Plastik ve Estetik Cerrahi Algısı

Güzellik, bir canlının ya da somut bir nesnenin, soyut anlamdaki algısal boyutunu ifade eden ve olumlu bir hazzı anımsatan kavramdır. Güzellik kavramı yüzyıllardır devam eden bir tartışmaya da neden olan bir kavramdır aynı zamanda. Sosyolojik yapıya, kültürel yapıya ya da yaşanılan coğrafyaya göre farklılık gösteren güzellik anlayışı, günümüz insanlarında belli oranda ortak noktada buluşmayı başarmıştır. Estetik cerrahide uygulanan yöntemlerin ilerlemesi ve insanların temelde beğenilerinin tek bir yönde olması gibi sebepler güzellik anlayışının da küreselleşmesine neden olmuştur.

Estetik veplastik cerrahi alanında yapılan çalışmalar, önceleri insanların fiziksel işlevlerini, görünümleri ile bir bütüne ulaştırmayı amaçlayan bir tıp bilimi idi. Günümüzde bireyin olmak istediği görünüme sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlayan bir alan haline geldi denilebilir. Genel itibari ile ülkemizde de rağbet gören estretik operasyonlar; burun estetiği, meme estetiği, vücut estetiği şeklindedir. Bu sonuçlar insanların özgüvensizliğini değil aksine kendilerine olan güvenin ve sevginin göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Estetik ve plastik cerrahi operasyonlar hakkında doğru bilinen birçok yanlışın, günümüzde estetik cerrahların da yardımı ile değişmesi bu operasyonların yaşam algısını değiştirmede etkisi olmaktadır.

Bireylerin estetik operasyon yaptırma kararı aldıktan sonra, operasyonu gerçekleştirecek cerrah ile detaylı şekilde görüşmeleri önemli bir ayrıntıdır. Bireyin güzellik algısı ile operasyondan sonra oluşacak görüntüsünün birbiri ile tutarlı olması çok önemlidir. Hastanın isteklerinin fiziki görünümüne nasıl yansıyacağı konusunda detaylı bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Mail Mail Gönder
Whatsapp Whatsapp
Phone Telefon
Takip Et
E-Mail E-Mail
Whatsapp Whatsapp
Telefon Telefon