Estetik Anlayışı ve Toplum

Etik olarak kabul etmediğimizi belirtsek de dış görünüş ile yargılandığımız ve yargıladığımız toplumun birer parçasıyız. Ne olduğumuz, kim olduğumuz, değerlerimiz fiziksel görünüşlerimizle değerlendirilebilmekte.

Öyle bir topluluk düşünün ki, değer yargılarımız ve kültürel geçmişimiz bile görünüşlere göre şekilleniyor. Korku, sevgi, güven ve hatta aşk bile gördüğümüz ve algıladığımız şekiller üzerine oluşan kavramlar haline gelebiliyor. Her birimizin istediği, bir başkası gibi olabilmek ya da kendimizin daha iyi haline dönüşebilmek dünyanın gözünde. Saç şekillerinden vücuda yaptırılan dövmelere, makyajdan kıyafet seçimine kadar yaptığımız ve uyguladığımız tüm yöntemler tek bir noktaya varabilmek için; fark edilebilmek.

Toplum sürekli eleştirebilen bir potansiyele sahip bir yapıdadır. Yapılan eleştiriler gerekli olduğu kadar aslında bizi kapana sıkıştırabilmektedir de. Söz konusu eleştiriler sizi kişiliğinizden ve olduğunuz kimlikten çıkarmaya itebildiği gibi daha iyi bir kişiye dönüşmenize de yardımcı olabilir.

Uzun yıllar estetik operasyonlar bu kıstaslar üzerine değerlendirilmiştir. Aslında istediğimiz ve bize uyumlu olan operasyonu değil toplumun istediği şekillere bürünebilme amacı ile estetik operasyonlar yaptırılmıştır. Modern çağ olarak adlandırılan bu zamanlarda, estetik cerrahi farklı bir dönemini yaşamaktadır.

1880 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip estetik cerrahiye talep her geçen yüz yıl artış göstermektedir. Özellikle yüz estetiğine artan ilgi, ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu orandadır. 1970lere kadar olan dönemde birçok sigorta firması ve devlet estetik cerrahi hastalarını gerçek birer hasta olarak görmeyi ret ederek, söz konusu operasyonların sigorta karşılığını vermek istemiyorlardı. Günümüzde oldukça kapsamlı ve ciddi şekilde değerlendirilen bu operasyonların, bireylerin sağlıklı ruha sahip olabilmelerinde çok önemli etkisi olduğu kabul görmüştür. Bu kabulleniş ile birlikte global estetik cerrahi anlayışı ortaya çıkmıştır. 2000li yılların başlarında medikal turizm dediğimiz bir kavram bu anlayışla birlikte kabul görmüştür.

Kısaca belirtmeye çalıştığımız tüm bu olgular, aslında estetik cerrahinin ne olması gerektiğine dair bir farkındalık yaratabilmek içindir. Op. Dr. Fatih Öktem estetik cerrahinin standart bir görünüme kavuşmak değil var olan güzelliği ortaya çıkararak bireyin psikolojik açıdan mutlu olmasını sağlamak olduğu görüşündedir. Özel muayenehanesinde yaptığı tüm ön görüşmelerde hastalarının şikayet ve isteklerini dinleyerek onları bilinçli şekilde yönlendirmektedir. Ameliyat sonrası gerçekleşebilecek her türlü durumu detaylıca anlatarak, hastalarının güvenini kazanmaktadır. Ankara estetik cerrahlar arasında genç ve yetenekli doktorlar arasında saygın bir itibara sahip Doktor Öktem, bireyin psikolojik ve fizyolojik açıdan bütünlük içerisinde mutlu olabilmesini sağlamayı amaç edinmiştir.

Select Color Scheme