Estetik Anlayışı ve Toplum

Etik olarak kabul etmediğimizi belirtsek de dış görünüş ile yargılandığımız ve yargıladığımız toplumun birer parçasıyız. Ne olduğumuz, kim olduğumuz, değerlerimiz fiziksel görünüşlerimizle değerlendirilebilmekte.

Öyle bir topluluk düşünün ki, değer yargılarımız ve kültürel geçmişimiz bile görünüşlere göre şekilleniyor. Korku, sevgi, güven ve hatta aşk bile gördüğümüz ve algıladığımız şekiller üzerine oluşan kavramlar haline gelebiliyor. Her birimizin istediği, bir başkası gibi olabilmek ya da kendimizin daha iyi haline dönüşebilmek dünyanın gözünde. Saç şekillerinden vücuda yaptırılan dövmelere, makyajdan kıyafet seçimine kadar yaptığımız ve uyguladığımız tüm yöntemler tek bir noktaya varabilmek için; fark edilebilmek için aslında.

Toplum sürekli eleştirebilen bir potansiyele sahip bir yapıdadır. Yapılan eleştiriler gerekli olduğu kadar aslında bizi kapana sıkıştırabilmektedir de. Söz konusu eleştiriler sizi kişiliğinizden ve olduğunuz kimlikten çıkarmaya itebildiği gibi daha iyi bir kişiye dönüşmenize de yardımcı olabilir.

Uzun yıllar estetik operasyonlar bu kıstaslar üzerine değerlendirilmiştir. Aslında istediğimiz ve bize uyumlu olan operasyonu değil toplumun istediği şekillere bürünebilme amacı ile estetik operasyonlar yaptırılmıştır. Modern çağ olarak adlandırılan bu zamanlarda, estetik cerrahi farklı bir dönemini yaşamaktadır.

Kısaca belirtmeye çalıştığımız tüm bu olgular, aslında estetik cerrahinin ne olması gerektiğine dair bir farkındalık yaratabilmek içindir. Estetik cerrahinin standart bir görünüme kavuşmak değil var olan güzelliği ortaya çıkarmak bireyin psikolojik açıdan mutlu olmasını sağlamak olduğu görüşü önemlidir. 

Select Color Scheme