Gün geçtikçe plastik ve estetik cerrahlara olan talep artışı dikkat çekicidir. İnsanlar güzellik ya da sağlık için estetik operasyonlara başvurmaktadırlar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen estetik operasyon burun estetiği ameliyatı olarak belirlenmiştir. İstatiksel olarak değerlendirildiğinde en sık yapılan ameliyat burun estetiği, sonrasında ise meme ameliyatları takip etmektedir.

Ülkemizde burun estetiği genellikle sağlık için tercih edilse de en önemli etkenlerden biri görünümünü değiştirebilmektir. Antropolojik olarak ele alındığında ülkemiz insanlarında sıklıkla kemerli burun yapısı görülmektedir. Birçoğunda kemik yapısından kaynaklanan bu durum, çeşitli nedenlerle sonradan da oluşabilmektedir. Bu sebepledir ki günümüzde plastik ve estetik cerrahlara en çok burun estetiği yani rinoplasti ameliyatı için başvurulmaktadır.

Özellikle son 10 yıldır burun estetiği operasyonlarında gösterilen gelişmeler nedeni ile insanlar daha emin şekilde ameliyat kararı alabilmektedirler. Eski dönemlerde görülen operasyon sonrası ağrı, şişlik ve kullanılan tamponların neden olduğu hassasiyet gibi durumlar, günümüz teknolojisi ve kolaylıkları sayesinde daha az hissedilecek şekilde geliştirilmiştir. Burun içinden ya da burun ucundan açılan ufak ve iz bırakmayan kesilerle uygulanabilen operasyon, sonrasında kullanılan tamponlar sayesinde kişinin daha hızlı şekilde rutin hayatına dönmesini sağlayabilmektedir.

Select Color Scheme